World of Sepia - Photographs

 

 

Banner
  punkte  

Zurück

Musée du Louvre

 

Musée du Louvre
Musée du Louvre

 

Glaspyramide des Louvre
Glaspyramide im Innenhof des Louvre

 

Louvre Sonnenuntergang
Louvre Sonnenuntergang

 

Hall Napoléon
Hall Napoléon

 

Kodex Hammurabi
Kodex Hammurabi

 

Assyrische Statue aus Khorsabad
Assyrische Statue aus Khorsabad

 

Ägyptische Sphinx
Ägyptische Sphinx

 

Statue Ramses II
Statue Ramses II

 

Sarkophag Rames III
Sarkophag Rames III [18 Tonnen]

 

Hölzerne Sarkophage
Hölzerne Sarkophage

 

Ägyptischer Schutzgott Bes
Ägyptischer Schutzgott Bes

 

Hockender Schreiber
Hockender Schreiber [2500 v. Chr.]

 

Nike von Samothrake
Nike von Samothrake

 

Raumgestaltung im Louvre
Raumgestaltung im Louvre

 

Mona Lisa [Leonardo da Vinci]
Mona Lisa [Leonardo da Vinci]

 

Krönung des Kaisers Napolen
Krönung des Kaisers Napoleon

 

Amor und Psyche
Amor und Psyche [Antonio Canova]

 

Sterbender Sklave [Michelangelo]
Sterbender Sklave [Michelangelo]

Zurück